Nu har Socialstyrelsen publicerat rapporten “Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära”.

Socialstyrelsen publicerar rapporten “Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära – underlag till en nationell strategi.”

Socialstyrelsen publicerar rapporten “Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära – underlag till en nationell strategi.”

Läs mer här:

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-6-7464.pdf

Inlagd i kategori: