NSPH Efterlängtad forskning kring brukarinflytande blir verklighet

NSPH Efterlängtad forskning kring brukarinflytande blir verklighet.

“Professor Urban Markström och docent David Rosenberg, har tagit fram de tre vinnande bidragen, tillsammans med NSPH och forskningskollegor i forskningscentret CEPI, Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser.-Projekten berör frågor som länge varit nedprioriterade både hos forskare och forskningsfinansiärer, kanske till en del beroende på att strategier för brukarinflytande i sig är relativt nya inom psykiatriområdet, säger Urban Markström.”

https://nsph.se/2020/06/04/efterlangtad-forskning-kring-brukarinflytande-blir-verklighet/

Brukarstyrd inläggning, frikort, egeninläggning, eller självvald inläggning. Beroende på vilken region en patient tillhör används olika namn på den överenskommelse med psykiatrin som ger patienten möjlighet att läggas in direkt på avdelning utan en särskild bedömning av läkare. Nu har Socialstyrelsen gett NSPH i uppdrag att följa upp hur patienter som haft möjlighet att använda självvald inläggning upplevt metoden.

https://nsph.se/2021/04/28/nsph-samlar-in-erfarenheter-av-sjalvvald-inlaggning/

Inlagd i kategori: