Nka Nyhetsbrev

Två nya projekt ska stärka stödet till barn som anhöriga

Nka och Linnéuniversitetet har fått medel till två nya forskningsprojekt kring barn som anhöriga och unga omsorgsgivare. Projekten “YOUNG-KIN – Barn som anhörigas psykiska hälsa” och “CANOK – Barn som anhöriga i skolan” ska bidra till ökad medvetenhet om barn som anhöriga och stärka stödet till dessa barn.

Se hela nyhetsbrevet – klicka här!

Inlagd i kategori: