NKA Nyhetsbrev nr 3 2023

Programmet för Anhörigdagen i Göteborg klart

Den 11 maj anordnas en anhörigdag i Göteborg med temat “Att vara anhörig – där glädje och sorg möts”. Dagen kommer belysa upplevelser och känslor som ryms i att vara anhörig till någon som har en sjukdom eller funktionsnedsättning. Du som deltar får lyssna på anhörigas berättelser och ta del av goda exempel på stöd och metoder för att nå ett hållbart anhörigskap.

Läs hela nyhetsbrevet här!

Inlagd i kategori: