Minnesanteckningar från senaste möte i Funktionshindersdelegationen

Anteckningar från senaste mötet den 15 Mars 2022. Finns som PDF att ladda ned nedanför.

Ladda ned filen i PDF >>

Inlagd i kategori: