Min galna värld - om psykoser

Filmen om att leva med psykos handlar om Mats, 42 år som sedan elva år har diagnosen schizofreni. Mats berättar om hur han hör röster, hur svårt det är att sova men också hur viktigt det är att fortsätta sitt konstnärliga skapande. Filmen är 25 minuter lång.

Pris 145 kronor

Beställ filmen hos anita.bogle@schizofreniforbundet.se