Min galna värld - om att leva med en psykiskt sjuk

Filmen om att leva med en psykiskt sjuk förälder handlar om Rehanna, 29 år, som har vuxit upp med en mamma som har diagnosen cykloid psykos. Rehanna var nio år och familjen var på väg ut på picknick när mamman blev akut sjuk och hämtad i ambulans. Rehanna berättar  om svårigheter och upplevelser under barndomen och tonåren. Filmen är 25 minuter lång.

Pris 145 kronor

Beställ filmen hos anita.bogle@schizofreniforbundet.se