Lunchwebbinarium om hur samverkan mellan myndigheten SBU och patienter/brukare

Funktionsrätt Sverige driver sedan september 2021 projektet EUPATI Sverige, en delaktig patient. Syftet är att öka patientmedverkan vid forskning och utveckling av läkemedel och medicinteknik. Med anledning av detta bjuder vi in till ett

  • lunchwebbinarium om hur samverkan mellan myndigheten SBU och patienter/brukare kan skapa bättre forskning och hälsa,

tisdagen den 21 mars, klockan 12.00-12.45.

I det här webbinariet berättar två projektledare vid SBU, samt en medverkande patientrepresentant om hur SBU arbetar med brukarsamverkan utifrån exemplet prioritering av forskningsfrågor gällande diagnostik, behandling och bemötande av personer med lipödem.

Medverkar gör projektteamet för EUPATI Sverige samt Christel Hellberg och Marie Österberg (projektledare vid SBU) och Jenny Borg (patientrepresentant och deltagare i projektet)

SBU (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering) är en statlig myndighet vars främsta uppdrag är att sammanställa den vetenskapliga forskning som finns om olika metoder och behandlingar som utförs inom hälsosjukvård och socialtjänst. Tyvärr är en vanlig slutsats att det saknas tillräckligt med vetenskapliga studier för att kunna säga vilka behandlingar som är effektiva. I dessa fall kan SBU driva projekt där patienter och vårdpersonal gemensamt kommer överens om vilka forskningsfrågor som är mest angelägna att besvara.

För anmälan klicka här

Vill du veta mer om EUPATI Sverige klicka här

Sprid och dela gärna detta i era kanaler.

Vänliga hälsningar,
Eva Helmersson
Kommunikatör & projektkoordinator

Inlagd i kategori: