Kunskapslyft men också skarpare sanktioner mot LSS-boenden som bryter mot lagen

Uttalande från Funktionsrätt Sverige taget under vårt ordförandemöte den 15 oktober: Funktionsrätt Sverige och våra medlemsförbund reagerar mycket starkt på den verklighet som Uppdrag gransknings program ”Dicks rop på hjälp” blottar. Det är skamligt att personer fortfarande år 2020 blir inlåsta, kränkta och utsatta för våld på grund av sin funktionsnedsättning. Vi vill se ett ordentligt kunskapslyft, men också skarpare sanktioner mot LSS-boenden som bryter mot lagen.

Inlagd i kategori: