“Krisberedskapen behöver bli mer inkluderande

Under pandemin har redan existerande sprickor i välfärden blottats och samhällets ambition om tillgänglighet, delaktighet och likabehandling kommit på skam. Det står klart att vårt lands krisberedskap behöver utvecklas i förhållande till personer med funktionsnedsättning” skriver Smer och Funktionsrätt Sverige.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/krisberedskapen-behover-bli-mer-inkluderande-35788

Inlagd i kategori: