Kontakt

KontaktSchizofreniförbundet

Växeln: 08-545 559 80, 08:00-17:00

Tala in på telefonsvararen om vi inte hinner svara. Vi ringer upp, vanligtvis inom ett dygn.

E-post office@schizofreniforbundet.se

Stefan Björnstam
Verksamhetschef
stefan.bjornstam@schizofreniforbundet.se
070-035 05 80

Susanne Björk Satta
Ekonom, konsult från Apel AB Örebro
susanne.bjork-satta@apel-fou.se

Valberedningen>>

Sammankallande: Ulla Elfving Ekström

Kontakt: valberedning@schizofreniforbundet.se