Kommunalt anhörigstöd “Vad är det?”

Kostnadsfri föreläsning on line angående kommunalt anhörigstöd. Klockan 18.00-20.00 den 4 Mars

Kommunalt anhörigstöd “Vad är det?”

“Situationen vid sjukdom eller funktionsnedsättning kan påverka livet för så många fler än den som är direkt drabbad. Det är plågsamt att se ett barn, en förälder, ett syskon, livspartner eller annan nära anhörig lida. Situationen kan ha indirekt inverkan på allt från ekonomi till den egna psykiska hälsan och upplevs ofta som helt ohållbar.

Idag är det lag på att din kommun ska erbjuda anhörigstöd. Trots det känner väldigt få till kommunernas anhörigstöd och det rika utbud av stödinsatser som erbjuds inom Stockholmsregionen.

Fyra anhörigkonsulenter ger dig en beskrivning av vad du kan förvänta dig av kommunernas stöd till anhöriga” enligt SNAP

https://snaph.se/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsIm9vODA0b2F5eTY4MHdrd2dnZ3NzMGt3NGd3YzQ4c2t3IiwiMjAiLCI4YTU0MDg3OTBmYTQiLGZhbHNlXQ

Inlagd i kategori: