Kampanjen Bit för bit- vägen ur depression

Bit för bit är en kampanj, från Janssen With me, som kommer att pågå under en tvåveckors-period med start den 31 januari. den kommer att bestå av digitala annonspelare runt om i Sverige, webb-annonser, sociala media samt en särskild webbplats:

Inlagd i kategori: