Kampanj – Ett liv värt att leva!

Schizofreniförbundets kampanj Ett liv värt att leva är ett arbete vi ska göra tillsammans, både nationellt och i lokala föreningar och distrikt. Genom kampanjen vill vi uppmärksamma att personer med schizofreni inte får den vård och det stöd som de borde. Utgångspunkten är Socialstyrelsens utvärdering av de nationella riktlinjerna för schizofreni, som visade på stora brister, främst vad gäller: psykologiskt stöd, stöd till funktionsstöd, organisation och samverkan, samt medicinering. Klicka här och titta på Schizofreniförbundets korta sammanfattning av utvärderingen.

Erfarenhetsgruppen har sammanfattat sina synpunkter kring Socialstyrelsens utvärdering i de publicerades i SvD den 12 dec 2023. Här kan du läsa artikeln.

Schizofreniförbundets vice ordförande Lennart Lundin har skrivit tre inlägg om kampanjen i EMPATI under 2023. Här kan du läsa Lennarts texter.

Det finns en stor kraft i att lokalföreningar och distrikt informerar och ställer frågor till regionerna och kommunerna. Vi vill veta vad de gör för att förbättra situationen och hur Schizofreniförbundets föreningar kan bli delaktiga. Därför får vi nu alla tillgång till ett stödmaterial för kontakt med utvalda personer inom regioner och kommuner, se nedan.

Flera lokalföreningar deltar i kampanjen och snart kan du läsa om deras olika aktiviteter här.

 

STÖDMATERIAL

Materialet har följande innehåll: (klicka på länkarna för att läsa / ladda ner dokumenten)

  • Socialstyrelsens rapport: Nationell utvärdering av vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – 2022. Läs rapporten här. (Vill du se underlagsrapporten och tillhörande bilagor, klicka här.)
  • Sammanfattning av Socialstyrelsen utvärdering – sammanfattningen är utmärkt som stöd för formulering av egna artiklar i lokalpressen. Det kan vara bra att föreningen eller distriktet formulerar egna texter och skickar in som insändare. Läs sammanfattningen här
  • Nationella vård- och insatsprogrammet för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd - Läs här.
  • Insändare till lokalpressen (ett exempel). Tidningar och andra medier är intresserade av brister i vården. Därför är det bra om föreningarna skickar ett brev och påminner dem om vår kampanj. Se exempel på insändare, här.
  • Brevmall för lokalföreningar, brev till chefer ansvariga för psykiatri, socialtjänst och funktionsstöd. Ladda ner brevmall här.
  • Brevmallar för anhöriga respektive själverfarna. Det kan vara bra att den som vet hur det är att leva med schizofreni skriver brev till politiker. Ladda ner brevmallar här.
  • Exempel på frågor - Vi hoppas att alla föreningar och distrikt vill kontakta och ställa frågor till regioner och kommuner. Kanske är föreningen med i ett brukarråd eller liknande och då kan kontakten tas den vägen. Frågor kan annars sändas till socialchefen i kommunen eller chefen för psykiatrin. Kanske har föreningen en väg som ni brukar använda för att påverka och då kan ni göra det den här gången också. Här kan du se några exempel på frågor till "chefer".

 

Kampanjen kopplas ihop med medlemsvärvning. Vill du stödja ”Ett liv värt och leva!”? Bli medlem!