Källan Barn/Ungdom

Hej, vill du gå i grupp till våren 2019? Mejla namn, adress och ålder till kallan@schizofreniforbundet.se

 

Läs mer om våra grupper här uppe till vänster.