Järvaveckan – Jämlik psykiatrisk vård – en utopi?

Personer med psykiatriska diagnoser ska ha samma tillgång till en jämlik, kunskapsstyrd, säker och tillgänglig vård som personer med andra vårdbehov. Detta borde vara en självklarhet, ändå vet vi att det finns brister inom den psykiatriska vården som aldrig skulle accepteras inom den somatiska vården. Behovet av vårdprocesser och strukturerad uppföljning blev tydligt när Socialstyrelsen i höstas presenterade en nationell utvärdering av vården och stödet vid schizofreni….

Läs och se mer information om hela seminariet här!

Inlagd i kategori: