IPS Individanpassat stöd till arbete, har utvärderats.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har publicerat en rapport om IPS, Individanpassat stöd till arbete. Jämfört med traditionell arbetsrehabilitering ökar IPS troligen möjligheten för personer med psykisk funktionsnedsättning att få en anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Läs rapporten här>>

Inlagd i kategori: