Internationella funktionsrättsdagen imorgon den 3 december

Hej!

Inför den Internationella funktionsrättsdagen imorgon den 3 december har vi för tredje gången följt upp vår rapport ”Respekt för rättigheter”. Sammantaget ser vi  ingen reell framflyttning av funktionsrättspolitiken, inte heller ser vi några avgörande förbättringar inom flertalet områden som berör för personer med funktionsnedsättning. Med det finns också några ljusglimtar. Läs rapporten för en aktuell bild av hur funktionsrätten ser ut i Sverige just nu!

Länk till rapporten på kampanjsidan: https://respektforrattigheter.se/

Rapporten publiceras idag och därför har vi också skrivit en debattartikel på samma tema i altinget.se.

Länk till debattartikeln: https://www.altinget.se/artikel/funktionsratten-inskranks-allt-mer

Vi hoppas ni vill hjälpa oss att sprida kännedom om uppföljningsrapporten och även sprida artikeln i era egna kanaler.

Trevlig helg!

Bästa hälsningar
Monica Klasén McGrath
Kommunikations- och pressansvarig

Inlagd i kategori: