Information till dig som har en hemmaboende ung vuxen i åldern 18–29 år som saknar sysselsättning, arbete eller studier.

14/4 kl.17.00-19.00 via Zooom via Stockholms läns anhörigstöd, SNAP och Sensus.

Information till dig som har en hemmaboende ung vuxen i åldern 18–29 år som saknar sysselsättning, arbete eller studier.14/4 kl.17.00-19.00 via Zooom via Stockholm läns anhörigstöd, SNAP och Sensus.

Anmäl dig här:
https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=160f6741-e04f-4eba-bcaf-336a772bd3c9

Inlagd i kategori: