Stöd oss!

Schizofrenifonden är en del av Schizofreniförbundets verksamhet som granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Fondens ändamål är att ekonomiskt stödja insatser som främjar de drabbades hälsa samt deras sociala, ekonomiska, politiska och yrkesmässiga intressen.

ögon-beskuren-v2jpg

Stöd oss!

Schizofrenifonden är en del av Schizofreniförbundets verksamhet som granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Fondens ändamål är att ekonomiskt stödja insatser som främjar de drabbades hälsa samt deras sociala, ekonomiska, politiska och yrkesmässiga intressen.

Åsa i livesänd podd 30 maj

Av Maria Nyström | maj 23, 2024

Schizofreniförbundets ordförande Åsa Konradsson Geuken deltar i en livesänd podd på årets konferens med Snaph, Stockholms nätverk aktion psykisk hälsa. Deltar gör även Ingrid Lindholm från Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, och Louise Kimby, utredare på Socialstyrelsen. Konferensen hålls den 30 maj kl. 9-12 i Sensus lokaler på Medborgarplatsen 4 i Stockholm. Anmäl dig genom att … Läs mer

Utlysning för lokalföreningar: schizofreni och kognition

Av Maria Nyström | maj 22, 2024

Schizofreniförbundet har tillsammans med läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim tagit fram en broschyr (där all text är skriven av Schizofreniförbundet): ”Schizofreni – om kognitiva nedsättningar, upptäckt, utredning & behandling”, med syfte att lyfta fram de kognitiva svårigheternas stora roll i de funktionshinder som finns vid schizofrenisjukdom. Samt att visa på vikten av ordentliga utredningar som sedan naturligtvis … Läs mer

Ny broschyr om schizofreni och kognitiva nedsättningar

Av Maria Nyström | maj 21, 2024

Schizofreniförbundet har tagit fram en broschyr om schizofreni och kognitiva nedsättningar. Broschyren innehåller information om vilka kognitiva svårigheter som sjukdomen kan medföra, hur man utreder kognitiva svårigheter och hur man tränar sin kognitiva förmåga. Broschyren kommer att spridas i förbundet under hösten 2024 och användas för att sprida kunskap om detta mycket viktiga ämne. Läs … Läs mer

Korta filmer om läkemedelsutveckling

Av Maria Nyström | maj 20, 2024

Funktionsrätt Sverige driver projektet EUPATI som informerar om hur läkemedel tas fram och varför det är viktigt att patienter medverkar. EUPATI Sverige är en av 24 nationella EUPATI-plattformar i Europa. EUPATI erbjuder utbildning som stärker patienter och patientföreträdare. Nu har projektet tagit fram tre korta filmer om läkemedelsutveckling. Se filmerna och läs mer genom att … Läs mer

C/O Sture Andréasson

Bagarevägen 5

434 40 Kungsbacka

Mail: sture.andreasson43@outlook.com