Hur bra är riksdagspartierna på funktionsrätt?

Nu är Funktionsrätt Sveriges partianalys publicerad. I vår ranking kommer Vänsterpartiet på första plats och Moderaterna sist.

 

Pressmeddelande

Hur bra är riksdagspartierna på funktionsrätt?

Publicerad: 20 juni 2022 10:03

Nu är Funktionsrätt Sveriges partianalys publicerad. I vår ranking kommer Vänsterpartiet på första plats och Moderaterna sist. Analysen bygger främst på vår valenkät med 23 frågor inom prioriterade samhällsområden. “Partiernas svar ger en bild av deras ambitioner när det gäller funktionsrätt, inte minst kopplat till jämlik hälsa”, säger generalsekreterare Nicklas Mårtensson. “Personer med funktionsnedsättning har under lång tid haft sämre livsvillkor, levnadsvanor och hälsa jämfört med personer utan funktionsnedsättning. Nu är det hög tid att vi vänder den utvecklingen.”

Inför valet i höst driver Funktionsrätt Sverige fem valbudskap som är övergripande för våra 50 medlemsförbund. Frågorna spänner över Funktionsrätt Sveriges prioriterade områden om funktionsrätt*, jämlik hälsa, vård, utbildning, rätt till arbete och en stärkt rätt till rättshjälp och rättsskydd.

Med utgångspunkt i budskapen har vi formulerat 23 enkätfrågor till riksdagspartierna om den kommande mandatperiodens funktionsrättspolitik. Samtliga riksdagspartier har nu svarat på vår enkät och vi har analyserat svaren och motiveringarna.

Vänsterpartiet svarade ja på alla våra frågor, vilket innebär att partiet överlag ställer sig positivt till de frågor och förslag som Funktionsrätt Sverige driver i valet 2022.

Liberalerna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Centerpartiet ligger strax bakom. Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Moderaterna hittar vi i botten av vår ranking.

“Vi tar med oss att många partier visar engagemang och säger att de vill arbeta för en jämlik vård, att skolan och arbetslivet behöver blir mer inkluderande och att funktionsrättsorganisationerna ska ha förutsättningar för att göra ett bra arbete”, säger Nicklas Mårtensson och avlsutar. “Vi ser fram emot att det också avspeglas under valrörelsen och förstås i den förda politiken efter valet.”

Lär hela partianalysen och ta del av riksdagspartiernas svar på vår hemsida.

*Riksdagen antog redan 2008 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det finns en mängd åtgärder som behöver genomföras för att Sverige ska leva upp till konventionen, men vi tror att partiernas svar på våra frågor ger en fingervisning om deras ambitioner inom våra områden med utgångspunkt i mänskliga rättigheter.

Läs mer om hur Sverige lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i vår rapport Respekt för rättigheter

 


Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 50 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 


 

Presskontakt

Monica Klasén McGrath, Pressansvarig, monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se, 0708854265

Nicklas Mårtensson, Generalsekreterare, nicklas.martensson@funktionsratt.se, 08-546 404 23

 

Inlagd i kategori: