Guldkant på tillvaron

En utlysning till Schizofreniförbundets enskilda medlemmar och/eller lokalföreningar

Schizofrenifonden utannonserar en riktad utlysning till våra medlemmar och/eller lokalföreningar som vi valt att kalla: ”Guldkant på tillvaron”. Denna utlysning är tänkt att uppfylla önskningar om att just sätta en guldkant på tillvaron och med detta skapa viktiga pauser i vardagen. Pauser i vardagen har betydande positiva effekter på både psykiskt- och fysiskt välmående, och kan med detta vara till stor hjälp för att öka livskvaliteten hos människor. Vi ser att denna utlysning kan röra sig om tex öka möjligheten att göra en resa, anordna ett kalas, att kunna bjuda vänner och familj på en kulturkväll mm. ”En guldkant” kan ju vara av de mest skilda slag, bara fantasien sätter gränserna.

Läs hela PDF – Klicka här!

Inlagd i kategori: