Gratis webföreläsning: hur bemöter man paranoia?

Att bemöta en person med paranoia är samma sak som att bemöta en person som är rädd. Psykologen Daniel Abrams håller ett gratis föredrag online om vanföreställningar, med tillfälle till frågor, tisdagen den 23 april kl. 18.

Länk till anmälan hittar du här.

Den 30 april kl. 18 håller Daniel föredrag online om att motarbeta stigma.

Du kan anmäla dig till det föredraget genom att klicka här.

Inlagd i kategori: