Granskning från FN visar brister i upprätthållande av rättigheter

Sverige har granskats av FNs kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Granskningen visar omfattande brister, men den svenska regeringen hänvisar till att de inte ser konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som bindande. Det är minst sagt uppseendeväckande, skriver 21 organisationer, däribland Funktionsrätt, i en debattartikel i Altinget.

Läs artikeln här.

Inlagd i kategori: