Granska reformeringen av Arbetsförmedlingen

Idag har funktionsrättsrörelsen gått ut med en hemställan att reformeringen av Arbetsförmedlingen bör granskas av Riksrevisionen. Vi har även gått ut med ett pressmeddelande som ni hittar nedan. Skrivelsen bifogas för kännedom.

Idag har funktionsrättsrörelsen gått ut med en hemställan att reformeringen av Arbetsförmedlingen bör granskas av Riksrevisionen. Vi har även gått ut med ett pressmeddelande som ni hittar nedan. Skrivelsen bifogas för kännedom.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen inleddes utan någon djupgående konsekvensanalys. För många – inte minst för unga – med funktionsnedsättning har de pågående förändringarna inneburit en katastrof. ”De senare årens utveckling av Arbetsförmedlingen har helt gått på tvärs med vad forskningen säger om stöd till vår målgrupp. Nu behöver en oberoende myndighet granska förändringarna utifrån situationen för arbetssökande med funktionsnedsättning”, kommenterar Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige.

Pressmeddelandet i sin helhet:  https://press.newsmachine.com/pressrelease/view/funktionsrattsrorelsen-begar-att-riksrevisionen-granskar-reformeringen-av-arbetsformedlingen-36435

Inlagd i kategori: