Genom EUFAMI har jag ett samarbete med Carmen Moreno

Genom EUFAMI har jag ett samarbete med Carmen Moreno (docent i barn- och ungdomspsykiatri, universitetet i Madrid, Spanien; Ordförande ECNP- barn- och ungdomsnätverk) och Samuele Cortese…

Hej!

Genom EUFAMI har jag ett samarbete med Carmen Moreno (docent i barn- och ungdomspsykiatri, universitetet i Madrid, Spanien; Ordförande ECNP- barn- och ungdomsnätverk) och Samuele Cortese (professor i barn- och ungdomspsykiatri, University of Southampton, Storbritannien) som rör ”Psykofarmakologisk behandling av barn och ungdomar”. Detta är ett samarbete som syftar till att lägga grunden för utveckling, implementering och utbildning med avseende på läkemedelsbehandling hos barn och ungdomar. Just nu vi har vi ett fokus på att sammanställa en vetenskaplig artikel som syftar till att förstå läkemedelsbehandling hos barn och ungdomar, samt deras ouppfyllda behov och möjligheter. För att öka medvetenheten om relevanta aspekter och för att förbättra kvaliteten av denna artikel, så ser vi en stor vikt att samla patienters och föräldrars perspektiv, då dessa perspektiv vanligtvis är något som saknas. Vi har satt samman tre korta frågor i en enkät som riktar sig till dessa patienter och deras föräldrar.

Ok att lägga information och enkätlänk på hemsidan och att jag ber styrelsen om hjälp att sprida denna i alla kanaler?

Länk till enkäten:  https://www.surveymonkey.co.uk/r/QVCYTR7

Stort tack på förhand,

Åsa

Inlagd i kategori: