Funktionsrätt Sverige

Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)

Se filen i PDF – Klicka här!

Inlagd i kategori: