Funktionsrätt Sverige kommer alltid att stå fast vid alla människors lika värde

Med detta uttalande vill vi tydliggöra att Funktionsrätt Sveriges värdegrund är de mänskliga rättigheterna och som de förtydligas i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi kommer aldrig att vika från principen om alla människors lika värde, varken i det stora eller i det lilla.

Vi har ett valresultat, men ännu ingen regering. Oavsett politisk hemvist vet vi att många av våra medlemmar och anhängare är oroliga för vad det nya politiska landskapet kommer att innebära. Både på kort och lång sikt.

Det råder som vid alla maktskiften en osäkerhet kring i vilken riktning aktuella och viktiga sakpolitiska frågor som vård, skola, socialförsäkring och arbetsmarknad kommer att påverkas.

Men oron handlar också om hur olika starka tendenser inom politiken kommer att påverka den etiska kompassen när det gäller mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Här kommer alla vägval att vara väsentliga, både i nuet men kanske främst framöver.

Funktionsrätt Sverige kommer att granska dessa vägval. Vi kommer att kritisera och agera kring beslut, reformer, uttalanden och samhällsförändringar som vill göra skillnad på människor utifrån den mänskliga mångfalden, oavsett om det handlar om ex funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning eller identitet, religion, hudfärg eller etnisk bakgrund.

Funktionsrätten omfattar alla människor i Sverige och när vi driver intressepolitik kommer vi alltid att ha alla människors rättigheter för ögonen.

Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 50 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Presskontakt

Monica Klasén McGrath, Pressansvarig, monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se, 0708854265

Nicklas Mårtensson, Generalsekreterare, nicklas.martensson@funktionsratt.se, 08-546 404 23

Inlagd i kategori: