Funktionsrätt Sverige: Glöm inte dem med störst behov

Brev till arbetsmarknadsministern: Enligt en undersökning utförd av Statistiska centralbyrån ”Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2019” visar att 13 procent av befolkningen i åldern 16–64 år har någon funktions-nedsättning vilket motsvarar omkring 806 000 personer. Bland personer med funktions-nedsättning bedömer 73 procent att funktionsnedsättningen begränsar möjligheten att arbeta.

Inlagd i kategori: