Att insjukna i psykos

Johan Cullberg är professor i psykiatri och författare
till flera banbrytande kursböcker, bland annat Dynamisk psykiatri och Kris och utveckling.

Maria Skott är med.dr, sjuksköterska och utvecklingsansvarig på Psykiatri Nordväst i Stockholm. Hon har tidigare arbetat med förstagångsinsjuknade psykospatienter i 30 år.

Pontus Strålin är med.dr och överläkare vid Psykosprogrammet, Psykiatri Sydväst, Stockholm.

EN PSYKOS är ett sjukdomstillstånd där man under perioder förlorar förmågan att tolka verkligheten. Som drabbad och som närstående behöver man då insatser som utgår från förtroendefulla relationer med vården och andra som ger stöd. Författarna redogör med ett tillgängligt språk för symtom, diagnoser, dagens moderna psykologiska och medicinska behandlingsformer samt andra möjligheter till stöd. Med många exempel och en hoppfull grundton beskrivs vanliga tankar, känslor och frågor kring sjukdomen.

Fler nyheter


Alla nyheter