Att insjukna i psykos

Johan Cullberg är professor i psykiatri och författaretill flera banbrytande kursböcker, bland annat Dynamisk psykiatri och Kris och utveckling. Maria Skott är med.dr, sjuksköterska och utvecklingsansvarig på Psykiatri Nordväst i Stockholm. Hon har tidigare arbetat med förstagångsinsjuknade psykospatienter i 30 år. Pontus Strålin är med.dr och överläkare vid Psykosprogrammet, Psykiatri Sydväst, Stockholm.