Psykosproblematik

Hur är man en bra förälder till en vuxen son/dotter som insjuknat i psykos?

Start måndag 27 september 2021

Schizofreniförbundet blå trans

IFS Stockholmsdistriktet

Anhöriggrupper är enligt många undersökningar en viktig del av den insjuknades rehabilitering. Den anhörige behöver stöd, information, utrymme att formulera sina upplevelser samt svar på frågor som uppstått. Du kommer att möta andra i liknande situation och ta del av deras erfarenheter.

Frågor som brukar diskuteras är samarbetet med kommun och landsting, hur anhöriga ska orka, hur familjen påverkas, var man kan hitta information m.m.

Samtalsgruppen leds av leg. psykolog Kerstin Westerberg som under många år lett våra samtalsgrupper för anhöriga.

 

För plats, priser och mer information gå in på länken nedan

https://schizofreniforbundet.se/

 

 


Senast uppdaterad 18 augusti 2021


Fler nyheter


Alla nyheter