Länkar

Balans

Balans

En rikstäckande, ideell patient- och anhörigorganisation för människor med diagnoserna DepressionUtmattningssyndrom och Bipolär sjukdom

OCD

OCD

Svenska OCD-förbundet är en rikstäckande ideell förening som har som ändamål att stödja personer med egen erfarenhet av ocd (tvångssyndrom) och/eller ocd-relaterade tillstånd och deras anhöriga, samt att verka för att dessa personer får ett bättre stöd och en bättre förståelse från samhällets sida.

SPEC

SPES - Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd

SPES är en ideell organisation som är till för alla som mist en närstående genom självmord.

Attention

Attention

Attention är ett förbund som sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), påverkar beslutsfattare och erbjuder gemenskap.

RSMH

RSMH

RSMH är organisationen för dig som brinner för psykisk hälsa. Tillsammans påverkar vi vården och samhället för att alla ska ha
möjlighet att återhämta sig från psykisk ohälsa.

nxtME

nxtME

nxtME är en ideell organisation som erbjuder kostnadsfritt stöd och hjälp för den som varit eller är utsatt för sexuella övergrepp i barndomen och incest. Vi föreläser och utbildar samt verkar som opinionsbildare. nxtME tar emot stödsökande från hela landet men har verksamhet i Stockholm, Uppsala, Västra Götaland, Skåne, Dalarna, Värmland och Gävleborg

Autism och Aspergerföreningen

Autism och Aspergerföreningen

En ideell förening som arbetar för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande funktionsnedsättningar.

Hälplinjen BISAM

Vård och Insatsprogram schizofreni (VIP)

Vård och Insatsprogram schizofreni (VIP)

De nationella vård- och insatsprogrammen för psykisk ohälsa ska tillsammans med insatser för att stödja implementering öka användningen evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet mellan personal och individ.

NSPH nationell samverkan för psykisk hälsa

En samarbetsorganisation för patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i samhället och i utvecklingen av vård, stöd och behandling.

FINSAM

FINSAM

Lagen om Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att arbeta tillsammans i samordningsförbund.


Senast uppdaterad 22 augusti 2021