Föräldrar

prastkragar140626-5

Hej, Källan har även grupper för båda förädrarna, den friske och den sjuke. Grupperna träffas separat och behandlar frågor som har att göra med hur man kan vara en bra förälder och hur man kan hantera situationen när en av föräldrarna är sjuk. Du träffar en eller två gruppledare som är legitimerade psykologer.

Vi träffas åtta till tio gånger samtidigt som barngruppen har verksamhet.

Vi för inga register och träffarna är kostnadsfria.

Vill du veta mer kontakta gruppledarna Elio eller Peter på kallan@schizofreniforbundet.se