Europeisk undersökning om anhörigas situation

Den europeiska paraplyorganisationen EUFAMI har undersökt anhörigas situation år 2020. Undersökningen visar bland annat att de anhöriga som deltog i undersökningen la 43 timmar i veckan på stöd och hjälp till en anhörig.

Länk till presentation på engelska om undersökningen: https://eufami.org/wp-content/uploads/2021/02/cost-of-caring-research-study-findings-_english_.pdf

 

Inlagd i kategori: