EUFAMIS enkät angående hur covid-19 har påverkat Dig och Ditt liv