Enkät om hur närstående påverkas av covid-19

Svara på EUFAMI´s enkät om hur covid-19 har påverkat er!

EUFAMI och London School of Economics är intresserade av att förstå hur de personer som vårdar (anhöriga/närstående) någon som lever med svår psykisk sjukdom har påverkats av Covid-pandemin.

Länk till enkät hittar ni här:

EUFAMI och London School of Economics är intresserade av att förstå hur de personer som vårdar (anhöriga/närstående) någon som lever med svår psykisk sjukdom har påverkats av Covid-pandemin. Då Sverige inte har haft några ”lock downs” så kan det hända att effekterna av pandemin för är stående ser annorlunda ut än i andra länder. Vilka data som än kommer ut från denna enkät är av stor vikt. Undersökningen är i enkätform och på engelska. Länk till enkät hittar ni här:

 

 https://lse.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3ItyiAwSrT7xeTj

Inlagd i kategori: