Enkät gällande paranoia

EUFAMI är intresserade av Dina svar på deras enkät gällande paranoia.

Setting Priorities for Paranoia är en studie skapad av Department of Psychiatry at University of Oxford. Denna studie är skapad för att få en större förståelse av paranoiastadiet inom psykos.

Det är viktigt att Du som är drabbad, både som anhörig eller egenerfaren, fyller i enkäten och gör din röst hörd.

 

Länken nedan är information om studien angående allvarlig paranoia.

Identifying Important Research Questions About Severe Paranoia PIS 15 December 2021 Version 1.2 EUFAMI

Länken nedan är till enkäten:

Hard Copy Version IdentiLÄnfying Important Research Questions About Severe Paranoia First Questionnaire 15 December 2021 Version 1.2 EUFAMI

Spparo Study Infographic (6) EUFAMI

På EUFAMI´s hemsida så kan ni även hitta denna information.

Inlagd i kategori: