Empati tidningen

Hej, här kan du läsa senaste numren av vår tidning Empati. Den distribueras till alla våra medlemmar samt till politiker och tjänstemän inom vård och omsorg på regerings-. landstings- och kommunal nivå. Alla riksdagsmän får den samt de flesta bibliotek. Den går ut i 4 500 exemplar. Vill du prenumerara går det bra.

 

 

Empati 3, 2020 >>

Empati 2, 2020 >>

Empati  1, 2020 >>

Empati 4, 2019 >>

Empati 3, 2019 >>

Empati 2, 2019 >>

Empati 1, 2019 >>

Empati 4, 2018 >>

Empati 3, 2018 >>

Empati 2, 2018 >>

Empati 1, 2018 >>

Empati 4, 2017 >>

Empati 3, 2017 >>

Empati 2, 2017 >>

Empati 1, 2017 >>

Empati 4, 2016 >>

Empati 3, 2016 >>

Empati 2, 2016 >>

Empati 1, 2016 >>

Empati 4, 2015 >>

Empati 3, 2015 >>

Empati 2, 2015 >>

Empati 1, 2015 >>

Kontakta redaktören för äldre nummer empati@schizofreniforbundet.se