Digitalt möte med Utredningen om drivkrafter och möjligheter i försörjningsstödet (S 2022:16)

Välkommen till digitalt möte med Utredningen om drivkrafter och möjligheter i försörjningsstödet (S 2022:16)

I juli förra året tillsattes den utredning som just nu undersöker hur arbetsmöjligheterna kan öka för personer som får försörjningsstöd, samt hur långvarigt bistånd kan brytas. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2024.

Funktionsrätt Sverige har bjudit in utredningen för att få veta mer om uppdraget samt berätta om vår målgrupp, dela erfarenheter och ge inspel till utredningen. Vi hoppas att någon eller flera representanter från din organisation vill och kan medverka!

Tid: kl. 10-11.30 den 10 mars

Plats: Digitalt möte. Länk skickas ut dagen före till de som har anmält sig.

Läs mer och anmäl dig senast den 8 mars via denna länk.

Varmt välkomna!
Annica Nilsson
Intressepolitisk utredare

Inlagd i kategori: