Den 29:e april beslutades att personer med psykisk sjukdom bör betraktas som riskgrupp när man prioriterar vaccinationen av personer <67 år.

Socialstyrelsen fick i mitten av april 2021 i uppdrag att identifiera grupperna av individer mellan 18-67 år som löper störst risk att drabbas av särskild allvarlig sjukdomsutveckling vid insjuknade i Covid-19. Den 29:e april beslutades att personer med psykisk sjukdom bör betraktas som riskgrupp när man prioriterar vaccinationen av personer <67 år.

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/riskgrupper-risk-att-drabbas-allvarligt-covid19.pdf

Inlagd i kategori: