Corona kan ge psykiskt sjuka sämre hälsa.

Ursula Werneke är psykiatriker och tillhör institutionen för klinisk vetenskap i Umeå. Tillsammans med kollegan Louise Öhlund, vid psykiatrin i Sunderbyn, ingår hon i en nystartad forskargrupp med Umeå universitet och psykiatrin i Umeå. De ska titta närmare på riskfaktorer i samband med corona med allvarliga psykiska sjukdomar. – Vi tänker att corona drabbar våra patienter särskilt och att de är särskilt sårbara, säger Werneke.

Inlagd i kategori: