Att möta barn till psykiskt sjuka föräldrar

Det finns inga perfekta föräldrar och det finns heller inte några perfekta barn. Självklart uppstår mer eller mindre problem i alla familjer. Men oftast går de att lösa på ett eller annat sätt. I en familj där en eller båda föräldrarna är psykiskt sjuka är problemet emellertid betydligt större, då fär det inte längre en självklarhet att föräldern har omsorg om sitt barn.

En vägledning för vuxna i deras närhet. En sammanställning av olika teorier och erfarenheter hämtade ur artiklar, föreläsningar och verksamhet som berör barn till psykiskt sjuka

Beställ boken hos anita.bogle@schizofreniforbundet.se

Författare: Inga-Lisa Sigling

Förlag: Schizofreniförbundet

Omslagsbild/illustrationer: Måd Olsson-Wannefors/Studio Svartvik Media

Pocket, 91 sidor

ISBN: 91-631-3044-0

Format: 150 x 210 mm

Utkom: 2002