Att förstå brukarinvolvering i forskning om åldrande och hälsa

Vid intresse, välkommen till Avslutningskonferens UserAge. Temat för konferensen är ”Att förstå brukarinvolvering i forskning om åldrande och hälsa”, med syftet att presentera och diskutera resultat från ett 6-årigt forskningsprogram. Resultaten från UserAge bidrar till att öka kunskapen om vilken skillnad brukarinvolvering i forskning om åldrande och hälsa kan göra. Lärdomarna kan användas för att utveckla verksamheter både inom och utanför akademin.

Programupplägg, 20 april, kl. 8.30-16.30:

  • Förmiddag: Vetenskapligt inriktat innehåll (språk: engelska)
  • Mitt på dagen: Öppet Hus med demonstration av MoRe-Lab (Movement & Reality Lab).
  • Eftermiddag: Populärvetenskapligt inriktat innehåll (språk: svenska)

Det går även att delta online, både för- och eftermiddag.

Länk: Detaljerat program, information och anmälan. Läs mer om UserAge.

Det är kostnadsfritt att delta. Äldre personer, anhöriga, intresseorganisationer, forskare, kommunala och regionala företrädare och representanter från hälso- och sjukvårdssektorn samt bostadssektorn kan ha särskilt intresse och nytta av att delta. Sprid gärna informationen till personer du tror kan vara intresserade!

Varmt välkommen!
_________________________________________________________________________

Kontakt: Forskningsadministratör Dan Lindblom, dan.lindblom@med.lu.se, 046-222 18 73, Lunds universitet

– Vänligen notera i din kalender efter att du anmält dig.
– Kontakta forskningsadministratören om du vill ändra något i din registrerade/inskickade anmälan, eller om du helt vill avregistrera den.
– Om du deltar fysiskt på plats, kan du här se tidsschema beroende på vilken/vilka aktiviteter du har anmält dig till under dagen.
https://www.case.lu.se/tidsscheman

Inlagd i kategori: