Åsa Konradsson Geuken i Fonden för Psykisk Hälsa Det behövs bättre behandlingsmetoder och mer kunskap om schizofrenisjukdom

När Åsa Konradsson Geuken var 14 år gammal insjuknande hennes bror i schizofreni och hela hennes värld rasade samman. Just då kunde hon inte veta vilken stor betydelse det skulle få för hennes egna vägval i livet.

Hennes bors insjuknande förändrande hennes liv för alltid men för Åsa blev det också en drivkraft att försöka förstå sjukdomen på ett djupare plan. Idag är hon universitetslektor och docent i farmakologi vid Uppsala universitet där hon ägnar sig åt forskning inom området schizofreni. Utöver hennes arbete vid universitet så har hon också ett stort samhällsengagemang för frågor som rör schizofreni och mental hälsa i stort. Hon driver frågorna både på en nationell nivå som styrelseledamot i Schizofreniförbundet och Center for Women’s Mental Health, men också internationellt när hon nu i somras blev invald som styrelseledamot i European Federation of Associations of People With a Mental Illness. Genom sitt företag Lecturing Minds Stockholm föreläser hon både ofta och gärna med syfte att sprida fakta och kunskap om schizofreni, och tillsammans med psykiatrikerna Sten Friberg och Ylva Wächter gav hon i våras ut den populärvetenskapliga boken Schizofreni – livet med en psykossjukdom.”

Läs vidare på länken nedan:

https://www.fondenpsykiskhalsa.se/blogg/det-behovs-battre-behandlingsmetoder-och-mer-kunskap-om-schizofrenisjukdom

Inlagd i kategori: