“Alla kvinnor måste skyddas från våld”

Mäns våld mot kvinnor har hamnat överst på dagordningen. Det är bra, men det är också viktigt att alla kvinnor omfattas av förebyggande arbete, skydd och stöd. ”Trots att kvinnor med funktionsnedsättning lever med ökad risk att utsättas för våld saknas ofta funktionsrättsperspektivet i arbetet. I stället talas det tyst om kvinnor med funktionsnedsättning”, kommenterar Marie Sten, första vice ordförande Funktionsrätt Sverige.

Mäns våld mot kvinnor har hamnat överst på dagordningen. Det är bra, men det är också viktigt att alla kvinnor omfattas av förebyggande arbete, skydd och stöd. ”Trots att kvinnor med funktionsnedsättning lever med ökad risk att utsättas för våld saknas ofta funktionsrättsperspektivet i arbetet. I stället talas det tyst om kvinnor med funktionsnedsättning”, kommenterar Marie Sten, första vice ordförande Funktionsrätt Sverige.

Kvinnor med funktionsnedsättning riskerar i högre grad än kvinnor utan funktionsnedsättning att utsättas för våld och övergrepp. Trots det saknas ofta funktionsrättsperspektivet i samtal om vad som behöver göras, kunskapsläget brister när det gäller utsattheten och konkreta åtgärder och insatser för att systematiskt förhindra våld saknas.

”Det är ett problem att små tillfälliga nedslag görs i arbetet för att motverka våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och att perspektivet inte kommer in i det systematiska arbetet för att motverka våld. Ett annat är att nödvändig statistik saknas. Utvecklingen av våldet mot kvinnor med funktionsnedsättning behöver kunna följas genom statistik och indikatorer. Det saknas idag vilket bidrar till att utvecklingen på området släpar efter,” fortsätter Marie Sten.

 

 

https://funktionsratt.se/press-alla-kvinnor-maste-skyddas-fran-vald/

Inlagd i kategori: