Lördag 5 oktober hade Lennart Lundin, 1:e vice ordförande, i Schizofreniförbundet utbildning i Bättre Psykosvård tillsammans med Johanna Sandström i IFS Göteborgs lokaler. Utbildningen går ut på att lära sig hur man närmar sig sina lokala politiker för att kunna påverka så att de lokala politikerna beställer eller ger uppdrag åt sjukvården att minska återfallen.

Kursen var fullbokad med tio intresserade åhörare med föreningsrepresentanter från olika delar av landet. Tillsammans såg vi de nyproducerade filmerna Bättre Psykosvård och Checklista för att få en bra överblick om projektet och dess innehåll.

Efteråt diskuterades det hur det ser ut inom politiken över landet, vilket är mycket varierande.

Det var ett mycket lyckat och trevligt utbildningstillfälle som vi hoppas att fler kommer att vilja delta i framöver, enligt deltagarna.

Johanna Sandström & Lennart Lundin

« Tillbaka