Ti-och-klassen-smutsig

Tillbaka >>

Är Schizofreniförbundets Arvsfondsprojekt SE BARNET, Flickan Mamman och Demonerna slut eller….?!
text: Margaretha Herthelius

Vi skulle möta ungefär 400 personer i Sörmland varav några av dem skulle vara barn. Vår tanke var att utbilda och få till stånd tvärprofessionella och förvaltningsövergripande nätverk kring familjer, där någon i familjen lider av schizofreni eller annan svår psykisk sjukdom. Vi skapade därför seminariedagar och seminariekvällar kring Suzanne Ostens film Flickan Mamman och Demonerna. Till dessa dagar inbjöds den vårdpersonal från kommun och landsting, som i sitt arbete möter människor med schizofreni eller annan svår psykisk sjukdom, liksom anhöriga i dessa familjer. Vi ville också särskilt ge barn och unga, inte bara de som lever i familjer med psykisk sjukdom, en riktig och sann kunskap om vad schizofreni eller annan svår psykisk sjukdom verkligen är.

Vi startade den 14 september 2016, när vi erhållit 7,4 miljoner från Allmänna Arvsfonden för att slutligen sätta punkt för arvsfondsprojektet den 13 september 2019. Det blev inte riktigt, som vi hade planerat. Vi har under dessa tre år skapat nätverk, mött och utbildat 5759 personer varav cirka 2000 är barn och unga från år 4 i grundskolan till och med gymnasiet. Vi har besökt samtliga kommuner i Sörmland. Ibland har vi varit på samma ställe flera gånger, eftersom man önskat, att vi skulle komma tillbaka för att utbilda fler. Någon gång har det endast kommit fyra personer, en annan gång har det varit över 250 deltagare under en och samma seminariedag. Men vi har inte bara varit i Sörmland. Vi har faktiskt rört oss över hela Sverige i ett fyrtiotal kommuner och vid flera tillfällen har vi gjort flera besök i samma kommun. Vi har varit i Pajala i norr, i Helsingborg i söder. Vi har varit i Göteborg i väster och i Kalmar i öster och vi har rört oss i landskapen emellan.

Ett av kraven som Arvsfonden har på projekt är att det ska vara hållbart även efter projektperioden. Vi har utbildat seminarieledare som idag är ett tjugotal, som nu arbetar in Flickan-konceptet i reguljär verksamhet. Två av de kommuner, som vi besökt, fortsätter redan nu med hjälp av sina egna seminarieledare att själva utbilda personal och skapa tvärprofessionella nätverk hos sig. Det är Nyköping och det är Södertälje. Södertälje har när hösten är slut sannolikt själva utbildat över 100 personer. Vi har nu ytterligare en film, som vi kan utbilda kring, nämligen Simon Settergrens film Kungen av Atlantis. Ni kunde läsa om honom och hans film i Empati nr 2 i år.

Men säger du kanske. Vi hann ju inte med. Vi hann inte be er komma och hjälpa oss att skapa tvärprofessionella nätverk kring våra familjer, där barn och psykisk sjukdom finns. Är det försent? Nej det är inte för sent! Båda filmerna kan du, om du så önskar låna från Schizofreniförbundet. Tillhör du en IFS-förening handlar det bara om portokostnader. Ring och beställ hos oss på tel. 08 545 559 80 eller skriv till oss på e-postadress office@schizofreniforbundet.se. Planerar du visa någon av filmerna lite mer offentligt blir det till en kostnad på 1250:- (inkl.moms) enligt de avtal vi har med filmdistributörerna. Vill du, att vi från förbundet ska komma till din kommun och hålla en seminariedag, låt oss veta, så kan vi se vad vi kan göra till ett rimligt pris. Arvsfonden stod för kostnaderna, när det gällde filmhyra, lokaler, fika och mat, seminariemappar, resekostnader, eventuella övernattningskostnader med mera samt arvoden till ledarna för seminarierna. Kom ihåg det är aldrig försent! Hör av dig!